Polisi Pembelian & Pemulangan

Di KDX, kami komited untuk menjadikan pengalaman membeli-belah anda mudah dan lancar. Sila baca terma dan syarat-syarat kami sebelum membuat pembelian dengan kami. Sila pastikan anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk mematuhi dan mengikuti terma dan syarat di bawah beserta polisi privasi kami.

Membuat Pembelian

Di KDX, kami tidak boleh membatal, mengubah atau menggabungkan pesanan yang dibuat secara berasingan dan yang sudah dibayar. Sila pastikan pesanan dan alamat adalah tepat sebelum anda membuat pembayaran.

Pembundaran nombor yang ditunjukkan di invois (jika ada) adalah rujukan titik perpuluhan hasil beberapa mekanisme perbundaran nombor.

Pembayaran

Semua pembayaran yang dibuat mestilah dibuat kepada KUDAGANG.COM atau GEEKS WORK MEDIA. Urusan pembayaran tak dikira lengkap selagi semua amaun pembayaran tidak diterima oleh kami.

Harga dan kadar penghantaran tertakluk kepada perubahan tanpa notis tetapi tidak akan mempengaruhi pesanan yang telah pun diterima oleh pihak kami.

Pemulangan wang

Pemulangan wang (refund) hanya akan dibuat jika kelas/acara yang dianjurkan oleh kami ditangguh DAN dibatalkan SAHAJA.

Pemulangan wang hanya akan dibuat kepada pelanggan yang membuat pembelian daripada KuDagang sahaja.

Pembayaran melalui tunai/bank-in akan dipulangkan secara bank-in kepada akaun bank tempatan yang berada atas nama pembeli sahaja.

Prosedur pemulangan wang:

1. Isi borang yang diberikan dengan lengkap dan tepat
2. Sertakan sekali salinan bukti pembayaran & nombor invois/resit
3. Emel borang dan salinan bukti pembelian ke [email protected]

Ku Dagang tidak akan memproses pemulangan wang jika borang yang disertakan tidak lengkap ATAU tidak mempunyai salinan bukti pembayaran.

Pemulangan wang akan diproses dalam masa 14 HARI BEKERJA selepas kami menerima borang dan salinan bukti pembayaran yang lengkap.